دات نت نیوک

درمان شناختی رفتاری

16 آذر 1396 | 15:57
درمان شناختی رفتاری
درمان شناختی رفتاری برای نخستین بار در اواخر دهه ی ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰ میلادی در آمریکا آغاز شد. درمان شناختی رفتاری یک درمان دارای ساختار است. داشتن ساختار به این معنی است که از ابتدای درمان کاملاً مشخص است که در هر جلسه درمان چه مقدار وقت به چه کاری اختصاص داده خواهد شد. این فرایند یک فرایند تدریجی است که به فرد کمک می کند تا گام به گام به سمت تغییر رفتار حرکت کند. معمولاً فرایند درمان بر اساس یک... بیشتر بخوانید

مدیریت هیجانی

16 آذر 1396 | 15:47
مدیریت هیجانی
عصبانی شدن آسان است - همه می توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در برابر شخصِ مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب ، به دلیل مناسب و به روش مناسب – آسان نیست!  ) ارسطو(   برای هر انسانی در طول زندگی روزمرة خود اتفاقاتی رخ می‌دهد، اخباری را می‌شنود، افکاری را از سر می‌گذراند و اعمالی انجام می‌دهد که همگی می‌توانند در او احساسات یا هیجاناتی را بوجود بیآورد.... بیشتر بخوانید